Latvijas ginekologu saraksts

 

Sadaļā tiek veiktas korekcijas, gatavojoties Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešanai Latvijā.

Plašāka informācija par Regulu: https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/jaunais-personas-datu-apstrades-likums-precizes-visparigas-datu-aizsardzibas-regulas  

 

Paldies par sapratni!

Tikaisievietem.lv redakcija

Seko Tikaisievietem.lv sarunām!

X