Tikaisievietem.lv eksperti

Tuvākajā laikā sadaļā būs pieejama atbilstošā informācija par Tikaisievietem.lv ekspertiem, bet pašlaik sadaļā tiek veiktas korekcijas, atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulai Latvijā.

Plašāka informācija par Regulu: https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/jaunais-personas-datu-apstrades-likums-precizes-visparigas-datu-aizsardzibas-regulas

 

Paldies par sapratni!
Tikaisievietem.lv redakcija

Seko Tikaisievietem.lv sarunām!

X