Aptauja par hormonālo kontracepciju. Rezultāti

Lai noskaidrotu, kādas ir biežāk izmantotās hormonālās kontracepcijas metodes un sieviešu pieredze šo metožu izmantošanā, www.tikaisievietem.lv tika izvietota aptauja, kurā piedalījās 1466 respondentu. Mēs vēlējāmies noskaidrot, kura ir izplatītākā hormonālā kontracepcijas metode; kā sievietes izvēlas sev piemērotu kontracepcijas metodi; kādos gadījumos sievietes maina kontracepcijas metodi; kādas ir sieviešu asociācijas ar kontraceptīvo implantu.

 

 • Visizplatītākā šobrīd lietotā hormonālā kontracepcijas metode ir tabletes, ko lieto 43,9% aptaujas dalībnieču. Hormonālās tabletes visbiežāk izvēlas lietot sievietes vecuma grupā no 15-24 gadiem (67,2%) un no 25-34 gadiem attiecīgi 48,2%. Vecuma grupās virs 35 gadiem sievietes ievērojami biežāk izvēlas lietot hormonālo spirāli. Sievietes, kurām ir bērni, salīdzinājumā ar sievietēm bez bērniem, ievērojami biežāk kā kontracepcijas metodi izmanto hormonālo spirāli.
 • Kā respondentes izlemj lietot izvēlēto hormonālās kontracepcijas metodi? Galvenokārt, viņas paļaujas uz ārsta ieteikumu– 47,4%. 25,9% sieviešu izmanto konkrēto hormonālās kontracepcijas metodi, jo tā viņām šķiet ērtākā. Savukārt, 18,6% izvēlētā metode liek labi justies.
 • Anketā sievietēm tika jautāts par to, cik ilgi viņas lieto šobrīd izvēlēto hormonālo kontracepcijas metodi. 55,5% respondenšu norādīja, ka izvēlēto metodi lieto 2 un vairāk gadus. Attiecībā uz vecumu 55,6% respondenšu vecuma grupā no 15-24 gadiem izvēlēto hormonālās kontracepcijas metodi lieto līdz 12 mēnešiem. Savukārt palielinoties vecumam, palielinās sieviešu īpatsvars, kuras izvēlēto kontracepcijas metodi lieto divus un vairāk gadus.
 • 41,7% aptaujas dalībnieču norādīja, ka viņām ir nācies mainīt izvēlēto kontracepcijas metodi, attiecīgi 58,3% to nav mainījušas. Palielinoties sieviešu vecumam, palielinās sieviešu īpatsvars, kurām ir bijusi nepieciešamība mainīt izvēlēto kontracepcijas metodi. Savukārt ievērojami lielāks ir sieviešu īpatsvars ar bērniem, kurām ir bijusi nepieciešama hormonālās kontracepcijas metodes nomaiņa salīdzinot ar tām, kurām bērnu nav, attiecīgi 48,8% un 28,6%.
 • Vislielākais īpatsvars – 15,1% sieviešu, kuras ir mainījušas izvēlēto kontracepcijas metodi norāda, ka iemesls tās nomaiņai ir bijis metodes nepanesība. Savukārt 10,4% no sievietēm, kuras mainījušas izvēlēto metodi, ir vēlējušās izmēģināt kaut ko citu. Bet 8,6% norāda, ka kontracepcija viņu dzīvē vairs nebija nozīmīga. Tikai 3,7% sieviešu norādīja, ka mainījušas izvēlēto kontracepcijas metodi, jo bija nedrošas par tās efektivitāti.
 • No visām aptaujas dalībniecēm 26,9% pēdējā laikā ir apsvērušas kontracepcijas metodes nomaiņu, attiecīgi 73,1% nav par to domājušas. Aptaujas rezultāti liecina, ka sieviešu īpatsvars, kuras pēdējā laikā ir domājušas par kontracepcijas metodes maiņu, vecumā līdz 34 gadiem ir augstāks nekā sieviešu īpatsvars virs 35 gadiem. Viszemākais sieviešu īpatsvars, kuras par kontracepcijas metodes maiņu domājušas ir vecuma grupā virs 45 gadiem – 15,3%.
 • Aptaujas anketā respondentiem tika jautāts par to, ja gadījumā viņas izlemtu mainīt kontracepcijas metodi, kuru no hormonālās kontracepcijas veidiem izvēlētos. Galvenokārt sievietes izvēlētos kontracepcijas metodes, kuras nodrošina ilgstošu efektu un nav bieži jālieto. Vislielākais sieviešu īpatsvars – 37,6% atbildēja, ka lietotu metodi, kas nav hormonālā kontracepcija. 22,1% piekristu izmantot hormonālo spirāli, kura nodrošina pretapaugļošanās efektu 5 gadus. Tikai 14,9% izvēlētos tabletes, kuras nepieciešams lietot 1 reizi dienā. Bet 10,4% nolemtu pamēģināt implantu ar pretapaugļošanās efektu uz trim gadiem.
 • Lielāks ir sieviešu īpatsvars virs 35 gadiem, kuras izvēlētos hormonālo spirāli, kas nodrošina pretapaugļošanās efektu 5 gadus salīdzinot ar sieviešu īpatsvaru jaunākajās vecumgrupās. Bet lielāks īpatsvars sieviešu jaunākajās vecumgrupās, kuras izmantotu tabletes, kas jālieto vienreiz dienā.
 • Uzskati par zemādas kontracepciju jeb implantu. Apmēram ceturtā daļa (25,9%) sieviešu uzskata, ka Latvijas sievietes nav gatavas šādai hormonālās kontracepcijas metodei. Kā arī ceturtdaļa (25,4%) atzīmēja, ka šī metode varētu būt laba izvēle „aizmāršīgajām„ sievietēm, jeb tām, kuras nevēlas izmatot metodi, kuras lietošanai būtu uzmanīgi jāseko. 20,4% novērtēja implantu kā piemērotu kontracepcijas metodi mūsdienīgai, modernai sievietei.
 • Kopumā 31,5% no visām aptaujas dalībniecēm uzskata, ka kontracepcijas metode – implants – varētu būt viņu ikdienas kontracepcijas metode.
 • Analizējot faktorus, kuri ir svarīgi sievietēm izvēloties hormonālās kontracepcijas metodi, vairāk kā pusei (55,7%) aptaujas dalībnieču svarīga šķiet drošība, kas ļauj justies brīvai. 45,4% sieviešu ir svarīgs ārsta viedoklis, bet 40,1% nozīmīgs ir kontracepcijas metodes lietošanas ērtums, un 38,1% aptaujas dalībnieču atzīmē, ka svarīgs faktors kontracepcijas metodes izvēlē ir šīs metodes efektivitāte.

 

Secinājumi.

 

 1. Visizplatītākā šobrīd lietotā hormonālā kontracepcijas metode ir tabletes, kuru lieto 43,9% aptaujas dalībnieču.
 2. Lielāks sieviešu īpatsvars kā kontracepcijas metodi jaunākajās vecuma grupās lieto tabletes, bet vecākajās vecuma grupās lielāks sieviešu īpatsvars izmanto hormonālo spirāli.
 3. Galvenokārt lieto kontracepcijas metodi, kuru ir ieteicis ārsts.
 4. Vairāk kā puse aptaujas dalībnieču izvēlēto kontracepcijas metodi izmanto vairāk nekā divus gadus. Tās galvenokārt ir sievietes vecumā virs 25 gadiem, ar augstāko izglītību, un ar bērniem.
 5. 41,7% sieviešu ir nācies mainīt izvēlēto kontracepcijas metodi.
 6. Palielinoties sieviešu vecumam, palielinās sieviešu īpatsvars, kurām ir bijusi nepieciešamība mainīt izvēlēto kontracepcijas metodi, kā arī sievietēm ar bērniem.
 7. Galvenie iemesli, kāpēc sievietes ir mainījušas hormonālo kontracepcijas metodi ir šīs metodes nepanesība un vēlme pamēģināt kaut ko citu.
 8. Apmēram ceturtdaļa aptaujas dalībnieču pēdējā laikā ir apsvērušas iespēju mainīt hormonālās kontracepcijas metodi. Tās galvenokārt ir sievietes vecumā līdz 34 gadiem.
 9. Ja izlemtu mainīt kontracepcijas metodi, 37,6% izvēlētos nehormonālu kontracepcijas metodi.
 10. Zemādas kontracepciju, jeb implantu aptaujas dalībnieces kopumā novērtē atzinīgi un pozitīvi, kā piemērotu kontracepcijas metodi mūsdienīgai, modernai sievietei.
 11. Galvenie faktori, kuri nosaka hormonālās kontracepcijas metodes izvēli aptaujas dalībniecēm ir drošība, kas ļauj justies brīvai, ārsta viedoklis, lietošanas ērtums un efektivitāte.

 

Aptauja veikta tikaisievietem.lv portālā 2014. gada pavasarī.