Par tikaisievietem.lv sniegto informāciju un atbildēm uz jautājumiem

Tikaisievietem.lv satur tikai vispārēju informāciju un atbildes par sievietes veselību. Lai arī ir iespēja uzdot jautājumu ārstam par sev interesējošu problēmu, neiepazīstoties ar slimības vēsturi un neveicot izmeklēšanas darbības, Tikaisievietem.lv pieaicinātie ārsti, jautājumu – atbilžu formā, nevar precīzi noteikt veselības problēmu diagnozi vai noteikt atbilstošāko ārstēšanās kursu.

Lai izvairītos no kļūdainas pašdiagnozes, vadoties no internetā pieejamās informācijas, pirms jebkura lēmuma pieņemšanas par ārstēšanas metodēm, vienmēr iesakām vērsties pie ārstējošā ārsta pēc individuālas konsultācijas.