Kāda ir vakcīnas drošība?

Visas vakcīnas pirms reģistrācijas tiek pakļautas stingriem klīniskiem pētījumiem un rūpīgam monitoringam. Gan Eiropas Savienības, gan mūsu valsts atbildīgās iestādes pirms licences piešķiršanas jeb reģistrācijas rūpīgi izanalizē visus ar medikamentu vai vakcīnu saistītos drošības un efektivitātes datus. Tas nozīmē, ka tikai pēc vairāku gadu pētījumiem un to rezultātu izvērtējuma, vakcīna vai medikaments tiek atzīts par piemērotu lietošanai. Vairāki desmiti tūkstoši dažāda vecuma sieviešu rūpīgi kontrolētu pētījumu programmas ietvaros ir saņēmušas vakcīnu, kas pasargā no inficēšanās ar dzemdes kakla vēzi izraisošajiem vīrusiem.*

*http://www.kolposkopija.lv/pacientiem/vakcinacija-pret-cpv/