Vai pēc ārstēšanas ar jaunāko medikamentozo terapiju var iestāties grūtniecība?

Jā, pēc šīs terapijas var iestāties grūtniecība.