Par portālu

PAR TIKAISIEVIETEM.LV SNIEGTO INFORMĀCIJU UN ATBILDĒM UZ JAUTĀJUMIEM

Tikaisievietem.lv satur tikai vispārēju informāciju un atbildes par sievietes veselību. Lai izvairītos no kļūdainas pašdiagnozes, vadoties no internetā pieejamās informācijas, pirms jebkura lēmuma pieņemšanas par ārstēšanas metodēm, vienmēr iesakām vērsties pie ārstējošā ārsta pēc individuālas konsultācijas.