SKALBES

Bezmaksas tiešsaistes seminārs “Eiropas dienas noziegumos cietušajiem 2021”

  • Twitter
  • Facebook

2021. gada 22. februārī no plkst. 9:00 līdz 17:00 norisināsies tiešsaistes seminārs un ekspertu diskusija “Eiropas dienas noziegumos cietušajiem 2021. Pieejamais atbalsts, cietušā izaicinājumi un vajadzības ceļā uz tiesību aizstāvību un sociālo rehabilitāciju. Valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju loma ceļā uz pilnvērtīgu nozieguma seku novēršanu un preventīvo darbību”. Semināram būs iespēja sekot līdzi “Skalbes” Facebook lapā.

Lai popularizētu esošās atbalsta iespējas noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” rīko tiešsaistes semināru un ekspertu diskusiju “Eiropas dienas noziegumos cietušajiem 2021”. Pasākuma mērķis ir informēt sabiedrību par atbalsta iespējām cietušajiem un veicināt starpinstitucionālu sadarbību palīdzības nodrošināšanai. Pasākumā ir aicināti piedalīties valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuru ikdienas darba pienākumi ir tiešā veidā saistīti ar palīdzības sniegšanu noziegumos cietušajiem iedzīvotājiem. 

Eksperti prezentēs savas darbības jomas septiņos tematiskajos paneļos:

  • vardarbība ģimenē,
  • kaitējuma atlīdzība/izlīgums,
  • cilvēktiesības,
  • darba vides noziegumi,
  • noziegumi internetā,
  • ekonomiskie noziegumi
  • personīgie un vides noziegumi.

Pilna pasākuma programma publiski būs pieejama 12. februārī.

“Eiropas dienas noziegumos cietušajiem ir oficiālā diena Eiropas Savienības līmenī, kad mums no jauna ir iespējams atskatīties uz noziegumos cietušo realitāti un aktualizēt noziegumu cēloņus un to novēršanas iespējas, uzlūkot noziegumos cietušā ceļu līdz tiesību aizsardzībai un atjaunošanos ikdienas dzīvē, pilnveidot esošo atbalsta resursu, veidot jaunas atbalsta iespējas un labāk izprast ikvienas cietušo tiesību aizstāvības un/vai rehabilitācijas sniegšanas organizācijas/iestādes darbu. Eiropas diena noziegumos cietušajiem tiek aktualizēta jau 31. reizi, tomēr joprojām 75 miljoni cilvēku visapkārt Eiropā saskaras ar noziegumiem un to sekām.

Mūsu mērķis un pienākums ir meklēt ceļus, kā atbalstīt ikvienu noziegumos cietušo un sniegt savlaicīgu, pilnvērtīgu un pieejamu atbalstu.

Noziegumi vienmēr ietekmē sabiedrību kopumā – tās vienotības un drošības izjūtu, kā arī paļāvību uz tiesību un sociālā atbalsta sistēmu, bet vēl vairāk tas ietekmē ikvienu noziegumos cietušo individuāli, kura turpmākā dzīve var tikt neatgriezeniski sagrauta pēc kļūšanas par noziegumu upuri. Šis ir pieteikums jebkuram Latvijas iedzīvotājam, ka

noziegumi nav norma, nav nepieciešams ar to palikt vienam un vienmēr ir nepieciešams meklēt risinājumu,

savukārt iestādes/nevalstiskās organizācijas strādā plecu pie pleca, lai tagad un nākotnē būtu arvien pilnvērtīgāks cietušo atbalsta tīkls,” stāsta Raivo Vilcāns, atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116006 vadītājs.

Lai reģistrētos dalībai tiešsaistes seminārā Zoom platformā, jāaizpilda reģistrācijas anketa: http://ej.uz/cietusajiem2021. Ikvienam interesentam būs iespēja sekot līdzi semināram tiešraidē “Skalbes” Facebook lapā, tajā skaitā rakstiskā veidā uzdot jautājumus ekspertiem.

Eiropas Padome 1990. gada 22. februārī izdeva Cietušo hartu, kas noteica noziegumos cietušo tiesības. Lai apzinātu cietušo intereses, vajadzības un ar to saistītās problēmas, kā arī veicinātu turpmāku noziegumos cietušo situācijas uzlabošanu un starpinstitūciju sadarbības uzlabošanu, Eiropas Savienības dalībvalstīs ik gadu 22. februāri tiek atzīmēta Eiropas diena noziegumos cietušajiem.

Vairāk informācijas:

Raivo Vilcāns

atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116006 vadītājs

raivo.vilcans@skalbes.lv

+371 28327009

www.skalbes.lv

www.cietusajiem.lv