Psiholoģiskā atbalsta tālrunis arī svētkos strādās 24h diennaktī

  • Twitter
  • Facebook

Krīžu un konsultāciju centra “Skalbes” bezmaksas diennakts atbalsta tālrunis 67 222 922 arī svētku dienās strādās pastiprinātā režīmā. Kopš 1. februāra, kad tālrunim tika palielināta kapacitāte, zvanu apjoms ir audzis, un tas turpina saglabāties tuvu maksimālajam līmenim. Tas liecina, ka psiholoģiskais atbalsts iedzīvotājiem joprojām ir ļoti aktuāls.

Projekta vadītāja Astra Ozola: “1.maijā Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” svinēja savu 22.dzimšanas dienu un visu šo laiku ir pastāvējis arī krīzes telefons, tomēr tik liela aktivitāte, kā tagad, iepriekš nekad nav novērota. Protams, tas ir satraucoši, tomēr uz šo faktu varam skatīties arī no otras puses – tas liecina, ka cilvēki aizvien vairāk pievērš uzmanību savai mentālai veselībai, savai emociju pasaulei un biežāk ir gatavi runāt par to, kas viņus satrauc, un meklē palīdzību grūtos brīžos.”

Svētku laiks var radīt akūtu vai ilglaicīgu psiholoģisko problēmu saasinājumu, tādēļ palīdzības pieejamība aktualizējas jo īpaši.

Ikviens Latvijas iedzīvotājs, kam ir nepieciešams psiholoģisks atbalsts arī šajos svētkos, var saņemt anonīmu pirmo psiholoģisko palīdzību.

Kopš 1.februāra, kad bezmaksas diennakts atbalsta tālrunis 67 222 922 sāka darboties pastiprinātā režīmā, ir saņemti ir saņemti 5344 anonīmi zvani, no kuriem 4253 bija krīžu konsultācijas. Gandrīz sešu mēnešu laikā iedzīvotājiem ir sniegtas 1047 individuālas attālinātas psihologu konsultācijas.

Vidēji vienas sarunas ilgums ir 20 līdz 30 minūtes. Sarunas ilgums svārstās no dažām minūtēm informatīva zvana gadījumā līdz pat 45 minūtēm psiholoģiska atbalsta sniegšanas gadījumā, bet atsevišķos gadījumos arī ilgāk. Naktīs zvanu ir mazāk, bet sarunas parasti ir garākas.

Neturēt rūpes sevī.

“Pilnīgi jauna tendence pēdējā laikā ir intelektuāli spēcīgu un erudītu cilvēku zvanu pieaugums. Tie ir cilvēki, kas, acīmredzot, agrāk ir paši sekmīgi tikuši ar problēmām galā, bet pēdējā laikā izjūt vajadzību meklēt palīdzību,” skaidroja psiholoģiskā atbalsta un konsultāciju sniegšanas projekta vadītāja Astra Ozola.

Tāpat šo iespēju ir sākuši izmantot daudz vairāk vīriešu, un diezgan daudz iedzīvotājiem ir notikusi viņu pirmā komunikācija ar psihologu, apkopojusi A. Ozola. Viņa skaidro, ka ikvienam klientam ir iespēja saņemt līdz 10 attālinātām psihologa konsultācijām. Tāpat saņemto pakalpojumu skaits ir palielinājies, jo kopš aprīļa projektam ir piesaistīti papildus 6 psihologi, kuri sniedz bezmaksas konsultācijas ar ģimenes ārsta nosūtījumu.

Papildus informācijai

Pateicoties Veselības ministrijas atbalstam, konsultācijas nodrošina īpaši apmācīti speciālisti ar pieredzi konsultēšanā krīzes situācijās. Sarunas gaitā konsultants zvanītājam sniedz pirmo psiholoģisko palīdzību, tostarp saistībā ar apgrūtinājumiem ikdienas sadzīvē, kas radušies ārkārtas situācijas rezultātā. Papildus tam iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties bezmaksas attālinātām psihologa konsultācijām.

Papildus kapacitāte krīžu un konsultāciju centra “Skalbes” bezmaksas diennakts atbalsta tālrunim 67 222 922 tiek nodrošināta līdz 2021.gada 30. jūnijam.

Uzmanību! Sākot ar 2021. gada 1. jūliju bezmaksas psiholoģiskās konsultācijas tiks nodrošinātas pa tālruni 116123. Zvani, kas tiks saņemti uz pašreizējo tālruni 67 222 922, tiks pāradresēti uz jauno numuru.

www.skalbes.lv

Vairāk informācijas:

Projekta vadītāja

Astra Ozola

Mob. t.: +371 26334378

E-pasts: astra.ozola@skalbes.lv