Konference “Skaļrunis”

  • Twitter
  • Facebook

Konference “Skaļrunis” nevalstisko organizāciju ārējās komunikācijas prasmju stiprināšanai – atbalsti vai piedalies!

Biedrība ģenētiski pārmantoto slimību pacientiem un līdzcilvēkiem „Saknes” ikgadu septembrī rīko konferenci “Skaļrunis”, kuras ietvaros pacientu un ārstu organizāciju pārstāvji lekcijās un nodarbībās pie nozares ekspertiem iegūst zināšanas un prasmes komunikācijā ar medijiem, valsts sektoru u.c., kas ļauj nostiprināt organizāciju ietekmi gan reģionālā, gan nacionālā līmenī.

“Nevalstiskās organizācijas publiskajā telpā kļūst par viedokļu līderiem savā jomā, tādēļ informācijai, ko tās pauž plašai sabiedrībai ir jābūt ticamai un pamatotai. Konferences ietvaros komunikācijas un prezentēšanas prasmju pilnveide sniedz būtisku ieguldījumu organizāciju darbības stiprināšanā. Jauniegūtās zināšanas palīdz nostiprināt organizāciju ietekmi gan reģionālā, gan nacionālā līmenī,” konferences tēmas aktualitāti uzsver biedrības “Saknes” valdes loceklis Juris Beikmanis.

2021. gadā konference plānota 18.septembrī un dalība konferencē ir bez maksas. Tai var pieteikties pārstāvji no Latvijas nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv pacientus un viņu līdzcilvēkus, kā arī ārstus.

Pasākuma mērķis ir stiprināt nevalstisko organizāciju darbību, nodrošinot informatīvu, izglītojošu un konsultatīvu atbalstu komunikācijas jomā. Komunikācijas prasmju attīstīšana palīdzēs nodibināt jaunas sadarbības, sasniegt plašāku auditoriju, iegūt lielāku politisko ietekmi un pieredzi kopumā.

Informācijai aicinām sekot https://www.facebook.com/biedribasaknes

Atbalstītājus aicinām sazināties ar biedrības ģenētiski pārmantoto slimību pacientiem un līdzcilvēkiem „Saknes” valdes locekli Juri Beikmani +37126139341