26188 bērni piedalījās projektā “Man ir tīri zobi!” 2021.gadā

  • Twitter
  • Facebook

2021. gadā Latvijas Republikas Veselības ministrija īstenoja “Programmu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem Latvijā par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem”. Projekta īstenošanas gaitā izglītības iestādēs dažādos Latvijas reģionos aizvadītas 1040 nodarbības, kuras kopumā apmeklēja 26 118 bērni no četru gadu vecuma pirmsskolas izglītības iestādēs un 1. – 2. klašu izglītojamie, tai skaitā bērni ar īpašām vajadzībām. Piesaki savas izglītības iestādes bērnus 2022.gada nodarbībām! Pieteikuma formu var atrast šeit: https://ej.uz/piesakiesManIrTiriZobi

Nodarbībās stāstīts par veselīga uztura pamatprincipiem un zobu kopšanu, kā arī bērniem ir iespēja pašiem praktiski darboties, izmēģinot zobu tīrīšanu uz mulāžas, spēlējot spēli par veselīgiem un neveselīgiem produktiem, un uzdodot jautājumus speciālistiem. Lai rosinātu bērnu interesi nodarbībās apgūtās zināšanas un prasmes izmantot ikdienā, pēc katrs nodarbības dalībnieki saņem diplomu, informatīvu izdales materiālu, dvielīti un zobu suku.  

Par notikušajām nodarbībām no izglītības iestāžu pedagogiem ir saņemtas daudzas pozitīvas atsauksmes. Pedagogi atzinīgi novērtēja, ka nodarbības tika organizētas interaktīvi, izmantojot saistošus uzskates materiālus un spēļu elementus, kas palīdzēja ieinteresēt bērnus un noturēt viņu uzmanību.

Ogres sākumskolas skolotāja Elita Geca stāsta: “Projekta “Man ir tīri zobi!” ietvaros nodarbībās piedalījās 237 Ogres sākumskolas 1. un 2. klašu skolēni. Bērni klausījās lektoru stāstījumā un aktīvi piedalījās spēlē par veselīgu uzturu, izvērtēja katra produkta ietekmi uz zobu veselību, nostiprināja zināšanas par pareizu zobu kopšanu. Bērni ar lielu interesi ieklausījās, vēroja, atbildēja uz jautājumiem, izteica savas domas, pamatoja tās. Projekta “Man ir tīri zobi!” piedāvātās nodarbības bija skolēnu vecumam atbilstošas, pamācošas un interesantas. Paldies lektorēm, ka skolēniem tiešsaistes nodarbībās bija iespēja līdzdarboties – gan izkustoties, gan atbildot uz jautājumiem un izsakot savu viedokli. Paldies! Manuprāt, skolēni guva noderīgus ieteikumus, kā rūpēties par savu zobu veselību un kā izvēlēties veselīgu uzturu ik dienas!” 

 “Nodarbības klātienē bērniem ļoti patika. Visi bērni bija iesaistīti procesā par veselīgu un neveselīgu uzturu u.c. aktivitātēs. Ļoti vērtīga nodarbība, dāvaniņas fantastiskas un noderīgas. Stimuls tīrīt zobiņus ir tas, ka diplomi ir jānopelna, nevis tos iedod uzreiz,” spriež Druvas vidusskolas 1.do klases skolotāja Ieva Lāva.

Savukārt Druvas vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā Arvita Romanovska ieskicē gūtos iespaidus klātienes nodarbībās, jo iepriekšējā pieredze bija tikai ar tiešsaistes nodarbībām: “Ļoti labi bija tas, ka šogad nodarbības notika klātienē ar lielo tēlu piedalīšanos, lektores aizrautīgi iesaistīja bērnus izzinošā procesā par zobiņu veselību un satiekot bērnus pēc nodarbības, visi priecīgi stāstīja, ko jaunu uzzinājuši. Mana audzināmā klase šo nodarbību piedzīvoja tiešsaistē. Varu teikt: visu cieņu lektorēm, jo arī attālināti nodarbība bija ļoti, ļoti interesanta. Protams, par dāvaniņām bērni bija sajūsmā.”

Nodarbību lektori norāda, ka ne visi bērni pietiekami labi rūpējas par savu mutes un zobu higiēnu. Dažkārt bērni neaizdomājas par to, cik veselīgs vai neveselīgs un zobiem draudzīgs vai nedraudzīgs ir viņu ikdienas uzturs, it sevišķi saldinātie dzērieni un kārumi, tāpēc šādas nodarbības bērniem ir nepieciešamas.

Projekta lektore, zobu higiēniste Inga Daudiša uzskata: “Vadot nodarbības, cenšos bērniem pēc iespējas saprotamāk visu pastāstīt, minot dažādus piemērus, lai vieglāk uztvert informāciju un to atcerēties. Piemēram, stāstu, ka zobu suka jāmaina ik pēc  trīs mēnešiem, vēršu uzmanību, ka to vislabāk atcerēties pēc gadalaikiem – katram gadalaikam jauna zobu suka. Vai par speciālistiem, kuri ir jāapmeklē – veidoju mazu teātri iesaistot roku lelles zobiņu Baltiņu un Urķi, tādā veidā parādot, ko zobārsts un higiēnists vizītes laikā runā un dara. Redzams, ka nodarbības ir ļoti noderīgas, jo ir bērni, kuri nezina, kas ir zobu higiēnists un nezina, ka zobiņi jātīra arī ar zobu diegu, uzzinot vairāk, bērni jūtas drošāk apmeklējot speciālistus un rūpējoties par zobiņu veselību ikdienā.”

“Bērni šajā vecuma posmā ļoti mērķtiecīgi uztver sniegto informāciju, sevišķi, ja tā pasniegta interaktīvā un bērniem saprotamā, saistošā veidā. Vadot lekcijas jūtam, cik nepieciešamas ir papildu zināšanas, un, galvenais, interesants pamatojums, kādēļ būtu vērtīgi piedomāt par ikdienas dzīvesveida izmaiņām. Redzam, cik lielas problēmas bērniem ir gan liekā svara jautājumos, gan zobiņu veselībā. Tomēr, ar katru lekciju un katru nodarbību izpratne kļūst aizvien lielāka. Tas raisa prieku par padarīto un motivē darboties turpmāk,” stāsta projekta lektore, uztura speciāliste Alise Kindzule.

Ņemot vērā tēmas aktualitāti un nepieciešamību strādāt pie pareizas zobu kopšanas paradumu ieviešanas ilgtermiņā, plānots pasākumu par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīgiem uztura paradumiem turpināt arī 2022.gadā.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai interneta vietnēs www.tirizobi.lv un www.esparveselibu.lv.

“Programma pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem Latvijā par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem” tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Id.Nr.9.2.4.1/16/I/001)  ietvaros.