Bezmaksas tiešsaistes seminārs “Eiropas dienas noziegumos cietušajiem 2022”

  • Twitter
  • Facebook

2022. gada 22. februārī no plkst. 10.00 līdz 16.00 norisināsies tiešsaistes seminārs un ekspertu diskusija “Eiropas dienas noziegumos cietušajiem 2022. Pieejamais atbalsts, cietušā izaicinājumi un vajadzības ceļā uz tiesību aizstāvību un sociālo rehabilitāciju. Valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju loma ceļā uz pilnvērtīgu nozieguma seku novēršanu un preventīvo darbību”. Semināram būs iespēja sekot līdzi centra “Skalbes” Facebook lapā.

Lai popularizētu esošās atbalsta iespējas noziedzīgos nodarījumos cietušajiem, Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” jau otro gadu rīko tiešsaistes semināru un ekspertu diskusiju.

Pasākuma mērķis ir informēt sabiedrību par atbalsta iespējām cietušajiem un veicināt starpinstitucionālu sadarbību palīdzības nodrošināšanai.

Pasākumā ir aicināti piedalīties valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuru ikdienas darba pienākumi ir tiešā veidā saistīti ar palīdzības sniegšanu noziegumos cietušajiem iedzīvotājiem.

Eksperti prezentēs savas darbības jomas septiņos tematiskajos paneļos: 1) vardarbība ģimenē, 2) kaitējuma atlīdzība/izlīgums, 3) cilvēktiesības, 4) darba vides noziegumi, 5) noziegumi internetā un 6) ekonomiskie noziegumi.

Pilna pasākuma programma tik papildināta un publiski būs pieejama līdz 8. februārim.

“Pērn, 2021. gada 22. februārī, kad arī tika atzīmēta Eiropas diena noziegumos cietušajiem, kas ir oficiālā diena Eiropas Savienības līmenī, līdzīgs kopienas „cietušajiem.lv” organizētais tiešsaistes seminārs, kas pulcēja vairāk nekā 800 dalībnieku, bija valstī pirmais tik plaša mēroga pasākums gan dalībnieku skaita ziņā, gan tēmu vispusības ziņā,” atceras biedrības “Skalbes” direktors Raivo Vilcāns.


Viņš skaidro, ka pērn klausītāji ļoti atzinīgi novērtēja semināra programmu, jo beidzot bija iespējams gūt pārskatu ne vien par kādu šauru problēmu, bet jomu kopumā.

“Viens no semināra mērķiem bija izglītot sabiedrību par to, cik dažādi ir mūsdienās veiktie noziegumi. Lai mēs varētu par tiem ziņot, vispirms mums tie ir jāpamana un jāsaprot, ka, piemēram, kliegšana un darbinieku pazemošana nav tikai autoritārs vadības stils, bet gan bosings, kas var tikt traktēts kā tiesiskās vienlīdzības pārkāpums vai goda un cieņas aizskaršana. Arī jebkura diskriminācija, kas saistīta ar cilvēka reliģisko, seksuālo vai cita veida piederību, ir uzskatāma par noziegumu. Tāpat arī naida runa internetā, baumu izplatīšana vai draudu izteikšana ir krimināli sodāma rīcība,” skaidro Raivo Vilcāns.

“Ikdienas darbā pie cietušo atbalsta tālruņa, saskaramies ar iedzīvotāju neziņu par savām tiesībām, to pārstāvniecību vai atbildīgajām institūcijām. Seminārs ir unikāla izdevība ikvienam iedzīvotājam saklausīt tieši viņam nepieciešamo informāciju. Toties, no starpinstitucionālās sadarbības viedokļa, seminārā sastopas profesionāļi, kas apmainās ar informāciju un zināšanām par kādu no sfērām. Iegūstam mēs noteikti visi.” stāsta Santa Laimiņa, kas ir biedrības “Skalbes” Atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116006 projekta vadītāja.

Lai reģistrētos dalībai šā gada tiešsaistes seminārā “Zoom” platformā, jāaizpilda reģistrācijas anketa: https://ej.uz/cietusajiem2022. Ikvienam interesentam būs iespēja sekot līdzi semināram tiešraidē “Skalbes” Facebook lapā, tajā skaitā rakstiskā veidā uzdot jautājumus ekspertiem.

Eiropas Padome 1990. gada 22. februārī izdeva Cietušo hartu, kas noteica noziegumos cietušo tiesības. Lai apzinātu cietušo intereses, vajadzības un ar to saistītās problēmas, kā arī veicinātu turpmāku noziegumos cietušo situācijas uzlabošanu un starpinstitūciju sadarbības uzlabošanu, Eiropas Savienības dalībvalstīs ik gadu 22. februāri tiek atzīmēta Eiropas diena noziegumos cietušajiem.

Vairāk informācijas:

Santa Laimiņa

Atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116006 vadītāja

Biedrība “Skalbes”

Tālrunis +37126363595

www.skalbes.lv

www.cietusajiem.lv