Tēva dienai Ventspils novadā fotografēs Ances daudzbērnu ģimenes

  • Twitter
  • Facebook

Šogad par godu Tēva dienai, ko Latvijā atzīmē septembra otrajā svētdienā, īpaši tiks godinātas lielākās Ances ģimenes. Sarīkojums notiks sadarbojoties Ances pagasta pārvaldei Airas Kajakas vadībā un biedrībai J3.

2012.g Ances un Jūrkalnes pagastu pārvaldes par godu mūsu valsts dzimšanas dienai iedibināja jaunu tradīciju- daudzbērnu ģimeņu godināšanu Ventspils novadā. Tās dāvanā saņēma iespēju svinīgos apstākļos fotografēties ar valsts karogu fonā.  Uz pasākumu ierodas arī omītes un opīši, gan bērnu mīļākās rotaļlietas un mājdzīvnieki. Ziemassvētkos pagastu pārvaldes ģimenēm uzdāvināja foto sesijas rezultātā tapušās bildes glītā noformējumā. Šogad  tradīciju turpinās arī Užavas pagastā.

Šoruden daudzbērnu ģimeņu fotografēšana notiks Ancē. Uz Anci ir uzlūgts fotogrāfs.  Pirms fotografēšanas ģimeņu māmiņas saposīs frizieris. Fotografēšana notiks Ances pamatskolā. Pēc tam Ventspils novada pašvaldība fotogrāfiju uzdāvinās ģimenei. Tā kā šis jau ir ceturtais Ventspils novada pagasts, kas turpina šo tradīciju, iespējams, ka fotogrāfijas būs aplūkojamas arī Ventspils novada pašvaldības organizētā fotoizstādē.

Kā stāsta Jūrkalnes draugu grupas (J3) aktīvists Dr Rauls Vēliņš, fotogrāfs šo darbu darīs brīvprātīgi, par to nesaņemot maksu. Svētku sajūtu radīšana ir novada iedzīvotāju attieksmes paušana, kas apliecina sabiedrības atbalstu kuplām ģimenēm.

Parasti uz šīm tikšanās reizēm tiek aicināts kāds ministrs vai politiķis, kuram ir iespēja pozitīvi ietekmēt daudzbērnu ģimeņu dzīvi. Šogad uzaicinājumu ir saņēmusi Izglītības ministre Anita Muižniece, kurai būs iespēja satikt daudzbērnu ģimeņu vecākus un vietējos pedagogus.

Uzmanības izrādīšana daudzbērnu ģimenēm   ir viena no daudzajām iecerēm, ar kuru palīdzību vietējo pārvalžu darbinieki un Ventspils novada domes deputāti vēlas uzsvērt, ka atbalsts daudzbērnu ģimenēm un dzimstības veicināšana ir viņu prioritāte. Pēc Aivara Mucenieka domām tieši Ances un Jūrkalnes aktivitātes bija vienas no pirmajām, kas veicināja uzmanības pievēršanu demogrāfijas jautājumiem valstī. Tās atspoguļotas Akadēmijas vēstīs publicētajā rakstā, kur parādīts, kas sievietei nepieciešams, lai pasaulē laistu  vēl vienu bērnu.

https://likumi.lv/doc.php?id=72608

Papildu informācijai:

Marlēna Zvaigzne

 Ventspils Novada dome,

sabiedrisko attiecību speciāliste

mob.tel. nr.: 29126481

epasts:

marlena.zvaigzne@ventspilsnd.lv